Idrettslag, velforeninger, borettslag og organisasjoner tilknyttet det frivillige skyttervesen kan søke om spillemidler til å bygge idrettsanlegg i kommunen. Spillemidler som blir tildelt lag, organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner kommer fra overskuddet fra Norsk Tipping. Frist: 1. oktober.

Send søknad elektronisk via www.anleggsregisteret.no. Søknadsfrist er 1. oktober.

Alle anlegg skal utformes slik at de tilfredsstiller størrelser og funksjoner som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten anlegget er ment for. Dette er ditt ansvar.

Ta kontakt med Bergen kommune (se kontaktinformasjon) for å få anleggsnummer før du kan sende inn søknaden. Bestemmelsene finner du regjeringen.no. 

Bergen kommune kontrollerer søknaden, og sender den deretter til Vestland fylkeskommune for behandling. Du får svar fra Vestland fylkeskommune innen utløpet av juli året etter at du har søkt.

Fornyelser og ventetid

Størrelsen på overskuddet fra Norsk Tipping  som fordeles blant annet til anleggsutbygging, avgjør hvor lenge du må vente på å få tildelt midler. Det betyr at du må forvente å fornye søknaden. Ventetiden på å få innvilget spillemidler for ordinære anlegg er tre-fire år. Ventetiden for nærmiljøanlegg er ett til to år.

Klage

Du kan klage til:  Vestland fylkeskommune på epost til post@vlfk.no

Lurer du på noe om ordningen? Kontakt oss gjerne på e-post: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Søknadskjema