Sierra Leone arrangement, foto Sølve Sætre

Bergen kommune gir tilskudd til markering av den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember. Tilskuddet gis til frivillige organisasjoner som er med på å markere mangfoldet av migranter i Bergen. 

Bystyret i Bergen har vedtatt å gi tilskudd til frivillige organisasjoner for å markere mangfoldet av migranter i Bergen på den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember.

I bystyrevedtaket beskrives tilskuddsordningen med: - Innvandring er en kilde til nye impulser og kulturell utveksling, og - økt mangfold bidrar til nytenkning, innovasjon og kreativitet. 

Total ramme til fordeling i 2023 er 70 000 kr. Maksimal søknadssum er 25 000 kr.

Det kan gis støtte til arrangementer og markeringer på den internasjonale migrasjonsdagen eller noe i tilknytning til denne.

Eksempel på arrangementer det kan gis tilskudd til er:

  • diskusjoner
  • konserter
  • arrangementer av opplysende eller faglig karakter
  •  digitale markeringer

Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner med en folkeregistrert adresse i Bergen.

Organisasjonen må ha et organisasjonsnummer for å søke.

Søknadsfrist er 31. oktober. Skjema vil bli tilgjengelig i Tilskuddsportalen senest fire uker før søknadsfrist. 

Søk via Bergen kommune sin tilskuddsportal