Bergen bys utdanningslegat har som formål å gi støtte til personer som tar høyere utdannelse og er bosatt i Bergen.

Søknader kan sendes fra 1. september og senest innen 30. september.

For å kunne søke må du være bosatt i Bergen og ha stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg, eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Bergen og studere ved andre norske eller utenlandske universiteter eller høyskoler.

Søknadsskjema er kun tilgjengelig i søknadsperioden som er fra 1. september til 30. september.

Søknadsskjema kan også skrives ut og sendes i post med nødvendige vedlegg til:

Bergen Bys Utdanningslegat
c/o Tone-Britt H. Aase
Storetveitveien 142
5231 Paradis

Nødvendige vedlegg til søknaden er:

  • Bostedsattest mindre enn 3 måneder gammel. Bostedsattest kan bestilles hos Skatteetaten.
  • Skatteoppgjør ("ligningsattest") fra i fjor. Skatteoppgjøret finner du i Altinn.
  • Bekreftelse fra studiestedet som viser at du er student.

Dersom du ikke kan skrive ut skjema kan du få papirskjema ved henvendelse til Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Har du spørsmål om legatet må disse sendes skriftlig til adressen over.

Tildelinger

Tildelinger utbetales i slutten av november til kontonumre som er oppgitt i søknadene. Du får ikke beskjed om tildeling eller avslag, og må selv følge med på kontoen din.

Vedtekter og informasjon om styret som behandler søknadene finner du under «Om legatet».

Bergen bys utdanningslegat er en stiftelse, med et eget styre. Les om Bergen bys utdanningslegat hos Brønnøysundregistrene.

Legatet er et resultat av at 18 legater ble slått sammen i 2009 og årene etterpå, da de hadde omtrent likelydende formål og man på denne måten kunne bedre avkastningen og redusere kostnadene til administrasjon. 

Styret behandler søknadene og tildeler i tråd med vedtektene. Pengesum som tildeles kvalifiserte søkere avhenger av legatets avkastninger og antall søkere.

Vedtekter og mer om legatet finner du på sidene til Lotteri og stiftelsestilsynet.