teaterskole

Frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører kan søke midler til tiltak for å inkludere barn og unge i alderen 0 til 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. 

Informasjonsmøte er 08.11.22. Søknadsfrist er 18.11.22 for frivillige og private aktører og 16.11.22 for kommunale aktører

Den nasjonale tilskuddsordningen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har til formål å fremme mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen var ny fra 2022 da tre tidligere tilskuddsordninger ble slått sammen. 

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Forskriften angir ulike aktivitetstyper det kan søkes midler til. Det kan søkes midler for inntil 3 år. Mange pågående prosjekter har fått vedtak om tilskudd for 2023, noe som gir lite midler til nye tiltak i 2023.

Særskilt for tilskuddsåret 2023 er at dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt, skal 17,5 mill. kroner av bevilgningen gå til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler. Dette innebærer at Bufdir i vurderingen av årets søknader vil prioritere søknader om tilskudd til utstyrssentraler høyere enn normalt.

friluftsleir
Friluftsleir i Langeskogen
Bilde: Nina Blågestad

Søkere må sette seg inn i rundskriv, veileder og søknadsprosedyre som regulerer tilskuddsordningen.

Bergen kommune arrangerer informasjonsmøte på Teams om søknadsprosedyrer og rundskriv

8. november kl. 1700-1830.   

Qr-kode
Qr-kode Påmelding til informasjonsmøte

 

Søknader fra frivillige organisasjoner og private aktører skal sendes gjennom Bufdirs søknadsportal. 

Søknadsfrist er 18. november 2022

 

 

 

Søknader fra kommunale aktører skal sendes samlet på et søknadsskjema. Alle kommunale søkere må derfor ta kontakt på e-postadresse : kom-sokere.buf.dir@bergen.kommune.no for å bli invitert inn i det felles søknadsskjema i Bufdirs søknadsportal for Bergen kommune. 

 

 

Bufdirs søknadsportal.