Søknad om rammetillatelse og tillatelse til tiltak blir ført inn i kommunens saksbehandlingssystem og gjennomgått av Plan- og bygningsetatens dokumentsenter. Dokumentsenteret har egne sjekklister for å sikre at søknaden oppfyller kravene kommunen fastsetter for å behandle saken.