Flesland avløpsrenseanlegg

Avløpsrenseanleggene er i realiteten fabrikker som renser avløpsvannet slik at det trygt kan slippes ut på dypt vann i  det vi kaller resipientene, det vil si enten i innsjø eller fjord. 

Befolkningen i Bergen teller ca 290 000 innbyggere. 97 % av disse er tilknyttet kommunalt avløpssystem. Rensingen av alt avløpsvann skjer i 20 avløpsrenseanlegg. Seks av disse er større sentrale anlegg, mens de øvrige 14 er mindre anlegg som betjener hvert sitt lokale område.

De fire største anleggene våre gjennomgikk en større oppgradering i perioden 2012-2017 for å etterkomme kravene fra Fylkesmannen om sekundærrensing.  I praksis ble det bygget fire nye anlegg! Disse fire har nå enten biologisk eller biologisk/kjemisk rensing. Et eldre anlegg fra 1986 har kjemisk rensing for fjerning av fosfor før utslipp til sjø. Det siste av de sentrale renseanleggene har i dag kun mekanisk rensing, men her planlegges det et nytt anlegg som skal stå ferdig i løpet av 2025.

Bygging av nye anlegg

Bergen vann sitt motto er rent vann til folk og fjord. Det jobbes derfor stadig med utbedring av eldre og bygging av nye renseanlegg. Det kan du følge her

Her er litt info om de største anleggene våre:

Flesland avløpsrenseanlegg

Anlegget ble første gang satt i drift i 1987, og etter en oppgradering som sto ferdig i 2017 er dette det største anlegget i Bergen. Behovet for et stort anlegg nettopp her skyldes i hovedsak næringsmiddelindustri i området som leverer mye organisk stoff til renseanlegget. 

Mottar avløpsvann fra Nesttun, Kokstad, Sandsli, Flyplassen og Blomsterdalen.

 • Dimensjonering: 152 000 pe (personekvivalenter)
  Rensemetode: Biologisk (aktivslam-prosess)

Kvernevik avløpsrenseanlegg

Anlegget ble første satt i drift i 1978. Det nye anlegget åpnet i 2015.  

Mottar avløpsvann fra Midtbygdaområdet i Åsane - Haukås, Flaktveit, Tertnes, Ervik og Morvik. 

 • Dimensjonering: 56 000 pe (personekvivalenter)
  Rensemetode: Biologisk (aktivslam-prosess)

Holen avløpsrenseanlegg

Anlegget ble første gang satt i drift i 1997. Det nye anlegget sto klar i 2015 og er Bergens nest største avløpsrenseanlegg. 

Mottar avløpsvann fra det meste av Bergensdalen, halve sentrum. Solheimsviken, Damsgård, Laksevåg, Gravdal og Nipedalen.

 • Dimensjonering: 132 000 pe (personekvivalenter)
  Rensemetode: Biologisk (biofilm-prosess) og Actiflo som kjemisk avskillingstrinn

Ytre Sandviken avløpsrenseanlegg

Anlegget ble første gang satt i drift i 1999. Oppgradert anlegg åpnet i 2014. 

Mottar avløpsvann fra området rundt Vågen, Skuteviken, Sandviken, Breiviken, Biskopshavn og deler av Eidsvågneset/Eidsvåg.

 • Dimensjonering: 44 000 pe (personekvivalenter)
  Rensemetode: Biologisk (biofilm-prosess) og Actiflo som kjemisk avskilingstrinn

Knappen avløpsrenseanlegg

Anlegget ble første gang satt i drift i 1986. Dette anlegget er ikke oppgradert.

Mottar avløpsvann fra Fana, Fyllingsdalen og Loddefjord.

 • Dimensjonering:  63 000 pe (personekvivalenter)
  Rensemetode: Kjemisk (fosforfjerning)
fjellhallen på Flesland avløpsrenseanlegg
De store avløpsrenseanleggene våre er noen flotte byggverk! Her fra fjellhallen på Flesland avløpsrenseanlegg
Bilde: Helge Skodvin

Av de 14 mindre anleggene er 3 basert på biologisk/ kjemiske prosesser, 10 anlegg er mekaniske trapperister og ett anlegg består ganske enkelt av en stor slamavskiller.

Bergen Vann er sertifisert ihht kvalitetsnormen ISO 9001:2015.

Her finner du mer info om avløpsrenseanleggene våre: