kokevarsel

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"- prinsippet.

Ved ledningsbrudd, trykkfall eller mulig forurensning er rådet å gi kokevarsel.

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til:

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Isbiter
 • Kaffe
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss
 • Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt.
 • Klesvask
 • Renhold i huset
 • Annet bruk hjemme
 • Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt.

En vannkoker vil normalt være tilstrekkelig.

 • Vi tar prøver av vannet
 • Vi vurderer om det har vært situasjoner som kunne forårsake inntrengning av forurensninger på nettet
 • Vi kontrollerer at alle hygieniske barrierer ved vannbehandlingsanlegg har vært intakt hele tiden
 • Vi undersøker om det har vært spesielle aktiviteter eller hendelser i forsyningssystemet, f.eks vannledningsbrudd
 • Vi vurderer om det har vært trykkløse episoder (sterk tapping, brannvann, med mer) eller om det har vært anleggsarbeid på ledningsnettet
 • Sårbare punkter, blant annet høydebasseng og brannventiler bli kontrollert

Dersom vi har mistanke om forurensning, gir vi kokevarsel og setter i gang tiltak for utbedring, samt tar prøver nye av vannet.

Det tar ca. et døgn å få analysert vannprøver og få klarhet i om det virkelig er forurensning.

Hva gjør du når du får kokevarsel fra kommunen?