Sentrale deler av Bergen er delt inn i boligsoner. Beboere som er registrert med folkeregistrert adresse i boligsonen kan kjøpe boligsoneparkering i parkeringshus. Bergen kommune har syv parkeringshus til beboerparkering.

Bergen kommune har syv parkeringshus med mulighet for beboerparkering. Disse parkeringshusene finner du i:

 • Skansedammen beboeranlegg                                                           
 • Engen beboeranlegg                             
 • Nordnes beboeranlegg                                      
 • Nye Sandviksveien beboeranlegg                    
 • Prof. Dahls gate beboeranlegg                        
 • Møhlenpris beboeranlegg                   
 • Birkebeiner beboeranlegg

Hvis det er ledig plass i beboeranlegget og du oppfyller kriteriene for å få plass, vil du få tildelt en fast plass i parkeringshuset. For å høre om det er ledig plass i beboeranlegget kan du sende e-post til boligsone@bergen.kommune.no eller ringe til Bymiljøetatens kundesenter på telefon 55 56 56 90.

Kriterier for å få plass i beboeranleggene:
 

 • Folkeregistrert adresse i boligsonen
 • Bilen må være registrert på den som søker

Vi trenger følgende informasjon fra deg for å tildele plass:

 • Kopi av vognkort
 • Kopi av legitimasjon (for eksempel førerkort)
 • Hvis du har el-bil og behov for lading opplys om dette

Port og dør betjenes med egen App. Boligsoneparkering i beboeranlegg gjelder kun for bilen som er registrert, og du kan ikke parkere på gateplan i boligsonen.

Ønsker du å si opp din avtale er det er 1 måneds gjensidig skriftlig oppsigelse. Du sender oss en e-post om dette til boligsone@bergen.kommune.no

Har du elbil?

Det er mulighet for å lade elbil i alle beboeranleggene, men det er begrenset med ladeplasser. Ta kontakt med Bymiljøetaten for å høre om det er ledig plass: boligsone@bergen.kommune.no

Pris for leie av parkeringsplass i beboeranleggene er kr 1210,-  per måned.

Plasser med ladepunkt for elbil koster kr 1570,- per måned.

Det er Etat for bygg og eiendom som drifter parkeringshusene.

Telefon mandag til fredag mellom kl. 07.00–15.00: 55 56 23 56

Kveldstid og i helger: 55 56 78 15

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.  
 
For å kunne behandle søknad om beboerparkering har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 
 
Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Opplysningene vil lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.  

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.  
 
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da ikke kunne benytte tjenesten.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten