Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Byrådsavd. for finans, næring og eiendom

HR-melding frem til 2030

Et sentralt tema i meldingen er hvordan kommunens ansatte skal tilpasse seg det endrede behovet for tjenester i årene frem mot 2030.

Anskaffelsesstrategi 2022-2025

Gjenbruk og ikke bare forbruk er en del av strategien som bystyret har vedtatt for kommunens anskaffelser i perioden 2022-2025.

Temaplan for informasjonssikkerhet og personvern 2021-25

Temaplanen for informasjonssikkerhet og personvern skal bidra til en styrking og strategisk utvikling av kommunens arbeid med fagområdene i strategiperioden.

Digitaliseringsstrategi for Bergen kommune 2021-25

Digitaliseringsstrategien peker på hva som er de viktigste områdene for digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune for årene 2021-25.

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak

Eigarskapsmeldinga skal på strategisk og prinsipielt nivå danne grunnlaget for eigarskapspolitikk til kommunen. Meldinga seier kva kommunen ventar seg av einskilde selskap eller grupper av selskap.