Ordfører Marit Warncke
Nyvalgt ordfører Marit Warncke med det nye bystyret
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Ordføreren

Marit Warncke (H) er ordfører i Bergen. Hun ble valgt til ordfører av bystyret 25.oktober 2023 for valgperioden 2023-2027. Thomas Flesland (Sp) er varaordfører.

Ordførerens oppgaver

Ordføreren leder bystyrets møter og er byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad. Dette innebærer å føre ordet på bystyremøtene, og representere kommunen for innbyggerne. Ordføreren tar i mot invitasjoner fra alle byens innbyggere, foreninger og næringsliv. 

I et parlamentarisk system har ordføreren en mer nedtonet politisk rolle enn en ordfører i en kommune styrt etter formannskapsmodellen. Ordføreren har ingen formell rolle overfor den kommunale administrasjonen. Dette er byrådsleders oppgave. Ordføreren skal heller ikke på egen hånd fronte politiske saker, med mindre det er saker det er bred politisk enighet om. Her kan du lese hvordan Bergen blir styrt.