Ordfører
Bilde: Eivind Senneset

Ordføreren

Ordfører Linn Kristin Engø gikk fra varaordfører til ordfører da Rune Bakervik ble byrådsleder i oktober 2022. Hun blir sittende som ordfører resten av perioden 2019-2023.

Ordføreren er byens fremste folkevalgte og den øverste ansvarlige for bystyret. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede bystyremøtene og å være byens fremste offentlige representant.

I et parlamentarisk system har ordføreren en mer nedtonet politisk rolle enn en ordfører i en kommune styrt etter formannskapsmodellen. Ordføreren har ingen formell rolle overfor den kommunale administrasjonen. Dette er byrådsleders oppgave. Ordføreren skal heller ikke på egen hånd fronte politiske saker, med mindre det er saker det er bred politisk enighet om. Her kan du lese hvordan Bergen blir styrt.