Annonseringsdato: 30.06.2023
Merknadsfrist: 21.08.2023
Saksnummer: PLAN-2023/14350
Arealplan-ID: 201703
Åpne i planregister

Status: Planoppstart

Oppstart av endring av reguleringsplan for Fellesprosjektet Arna - Stanghelle.

Om planforslaget
 

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) §12-8 kunngjer Statens vegvesen og Bane NOR oppstart av endring av reguleringsplan.

I arbeidet med optimalisering av prosjektet ser FAS behov for å regulere om deler av områdene som ligger i vedtatt reguleringsplan. Arealene som ble søkt regulert om ligger i kommunene Bergen, Vaksdal og Samnanger. 

Planarbeidet vil kunne berøre grunneiere sine interesser i varslingsområdet,
eventuelt som nabo til varslingsområdet. Vi ber grunneiere underrette eventuelle interessenter som for eksempel leietakere, om at det foregår arbeid med omregulering.

Har du synspunkter og innspill?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Dette kan du gjøre på Statens Vegvesen sin nettside.

Saksdokumenter: