Finn en badeplass nær deg

I Bergen har vi 23 offentlig tilrettelagte badeplasser, utstyrt med toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet

Stupebrett Sandviken sjøbad
Hopp i det!
Bilde: Trude Haugen

Nedenfor ser du en oversikt over de kommunalt tilrettelagte badeplassene i Bergen, fordelt på bydeler:

Badetempertur

Det blir ikke tatt rutinemessige målinger av badevannstemperaturen, men vi måler og registrerer temperaturen ca en gang pr måned. Denne informasjonen legges på sidene til de forskjellige badeplassene.

Klassifisering basert på siste fire år

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, vil derfor alle de offentlige badeplassene i Bergen bli kategorisert innenfor fire kategorier:

  • Utmerket  – Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen
  • God  – Badevannskvaliteten er stabilt bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet
  • Tilstrekkelig  – Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør, og bading frarådes ett døgn etter større nedbørsmengder
  • Dårlig  - Badevannskvaliteten er stort sett bra, men badeplassen er blant annet ekstra utsatt for å få dårlig vannkvalitet ved mye nedbør.  Bading frarådes ett døgn etter større nedbørsmengder

Badeplasser i de to nederste kategoriene vil ha tettere oppfølging gjennom badesesongen enn de som historisk sett har god vannkvalitet.

Etat for miljørettet helsevern tar de helsemessige vurderingene når det gjelder badevannskvalitet, og er de som står for en eventuell stenging av badeplassene. 

De vil også høre fra deg om du har opplevd å bli dårlig etter bading. Dette meldes til mhv@bergen.kommune.no 

Mye nedbør = dårlig  vannkvalitet

Store nedbørsmengder vil som regel gi midlertidig dårlig vannkvalitet. Dette bedrer seg som regel etter ett døgn. Les mer om dette her: Bergen kommune - Kraftig regn kan gi midlertidig dårlig badevannskvalitet

Badevannskart

I dette kartet (Google) ser du badeplassene i Bergen og nedbørsfeltene til drikkevannet vårt. Husk at det ikke er lov å bade innenfor nedbørsfeltene! (Velg Badeplasser i menyen).

stup
Er du av typen som ikke kan vente med å kaste deg i sjøen?
Bilde: Helge Skodvin