Kyrkjetangen
Bilde: Trude Haugen

Kyrkjetangen

Badevannskategori Utmerket

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, er Kyrkjetangen badeplass klassifisert som Utmerket.

Les mer om Mye nedbør = dårlig vannkvalitet

Hoppetårn
Hoppetårnet
Bilde: Trude Haugen

Badetempertur

Det blir ikke tatt rutinemessige målinger av badevannstemperaturen, men vi måler og registrerer temperaturen ca en gang pr måned. 

  • Vanntemperatur 21. mai kl 09.15: 16,6 grader

Fasiliteter

En stor og populær badeplass ved Nordåsvannet. Området er meget barnevennlig, med flere små sandstrender, svaberg og gressmarker. Stupebrett og i badesesongen er det satt ut badebøyer i sjøen for å markere badeområdet, samt et hoppetårn.

Tenåringer ved stupebrett
Stupebrettet
Bilde: Trude Haugen

Badeplassen har bord og benker, har toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Beliggenhet og tilkomst

Badeplassen ligger ved Nordåsvannet, sør for Bønes. Adkomst fra Straumeveien. Stor parkeringsplass.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider