Gå tilbake til:
Du er her:

Følg med på luftkvaliteten

I perioden onsdag 5. til søndag 9. oktober er det ventet lite luftforurensing i Bergen.

OPPDATERT 5. OKTOBER: 

Fra onsdag 5. oktober til søndag 9. oktober melder Meteorologisk institutt om at det er ventet en del vind og regn, og lite luftforurensing. 


Varslet luftkvalitet

For varslet luftkvalitet opptil to dager frem i tid, se luftkvalitet.miljodirektoratet.no (varsel).
 

Følg helseråd ved høy forurensning

For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing (rødt nivå). Er du i en risikogruppe, oppfordrer vi deg å følge  helserådene fra Etat for helsetjenester når det er dårlig luft. 
 

Kart over interaktiv lufttjeneste
VARSLET LUFT I DIN BYDEL: Du kan selv følge med på dagens og morgendagens varsel på luftkvalitet.miljostatus.no.
Bilde: Grab fra kart-tjenesten

Følg luftkvalitet i din bydel

På den nasjonale nettsiden "Luftkvalitet i Norge" finner du varsel for i dag og i morgen med detaljerte kart over byen og bydelene. Se:
luftkvalitet.miljodirektoratet.no (varsel)

Du finner luftkvalitet i sanntid på Danmarks plass, Nordnes i sentrum, ved Vestkanten i Loddefjord, på Rolland i Åsane og ved Lagunen i Fana på:
luftkvalitet.nilu.no

Merk at plutselige svingninger innenfor en kort periode der det er meldt lite forurensing, kan skyldes lokale anleggsarbeider.

Mulige strakstiltak

Ved varslet høy luftforurensning i to dager eller mer, kan det bli innført datokjøring eller midlertidige økte bompengetakster og gratis kollektivtilbud i Bergen. Det blir i så fall annonsert gjennom media og på nettsidene våre, og minimum 12 timer før de iverksettes.  Les mer om mulige strakstiltak.

Tiltak i havnen

Ved varslet høy forurensning kommuniserer havnesentralen til anløpende fartøy om minst mulig operasjoner som krever økt belastning på hjelpemotorer. Bergen havn følger da situasjonen og vil vurdere tiltak fortløpende. 
 

Hva gjør kommunen?

Bergen kommune følger med på varselet, gir helseråd, og har tett dialog med Statens vegvesen og Bergen Havn om tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan. Kommunen kan iverksette strakstiltak og pålegge andre om å gjennomføre tiltak for å sikre at kravene i forurensningsforskriften overholdes. Bergen kommune jobber også langsiktig med tiltak for bedre byluft.
 

Hva kan du gjøre?

Spesielt ved kaldt, klart vintervær, med lite vind og inversjon, kan vi få en situasjon med høy forurensning over flere dager. God forebygging for bedre luftkvalitet er å begrense bilkjøring, samt begrense vedfyring fra ikke-rentbrennende ildsted.

For tips, se: Slik kan du bidra til bedre byluft
 

Last ned kommunens beredskapsplan: