Utsikt Fløyen
Kommuneoverlegen anbefaler alle innbyggere å følge Miljødirektoratet sine helseråd ved luftforurensning.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Helseråd ved luftforurensning

Les om hvordan luftforurensningen påvirker helsen vår og se hvilke råd Etat for helsetjenester gir.

Mange mennesker får helseproblemer av dårlig luftkvalitet. 

Luftforurensning

Svevestøv, nitrogendioksid og ozon er de komponentene i luftforurensningen som bidrar mest til sykdom og død. 

Biltrafikk og vedfyring er viktige kilder til svevestøv og nitrogendioksid, mens ozon vesentlig er langtransportert fra kontinentet. Lokale ozon utslipp bidrar i liten grad. Flere av disse komponentene utløser samme helseeffekter og virker trolig sammen. 
 

Bildet viser fargekodene for grad av forurensing.
Bildet viser fargekodene for grad av forurensing.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Forurensningsklasser

Hvor forurenset luften er, vises ved bruk av forurensningsklasser med fargekoder:

 • Grønn: god luftkvalitet
 • Gul: moderat luftkvalitet
 • Rød: dårlig luftkvalitet 
 • Lilla: svært dårlig luftkvalitet 
   

Helseråd

Det er nasjonale helseråd knyttet til de ulike forurensningsklassene som er rettet mot befolkningen generelt og mot sårbare grupper: eldre, gravide, barn, personer med luftveissykdom og hjerte- kar sykdom samt diabetikere. Se helseråd på nettsidene til Miljødirektoratet
 

Tre måter å følge med på luftkvaliteten
 

 1. Sjekk hvordan luftkvaliteten er nå
  I Bergen kommune måler vi lokal luftkvalitet fem steder. Her kan du se  hvordan luftkvaliteten er i sanntid. Her ser du måleresultatene 
 2. Få varsler om dårlig luftkvalitet
  NILU har en gratis app som varsler om dårlig og svært dårlig luftkvalitet basert på siste times data fra målestasjonene. Last ned appen 
 3. Sjekk varslet luftkvalitet
  Miljødirektoratet varsler luftkvaliteten to dager frem i tid. Varselet finner du her: Bergen – varslet luftkvalitet (miljodirektoratet.no)
   

De viktigste komponentene i luftforurensningen

Svevestøv

Svevestøv er små partikler som deles i to fraksjoner, PM2,5 og PM10, basert på størrelse. Kilder til svevestøv er i tillegg til biltrafikk og vedfyring utslipp fra industri og langtransportert svevestøv. Innånding av svevestøv fører til økt dødelighet og forverring av sykdommer i luftveier og hjerte- og karsystemet, både korttids- og langtidseksponering. Eksponering under svangerskap kan forårsake for tidlig fødsel og lavere fødselsvekt. Det er holdepunkter for at svevestøv kan føre til sykdommer og utviklingsforstyrrelser i nervesystemet og effekter på stoffskiftet (for eksempel diabetes) og fosterutvikling.

Les mer om svevestøv (Folkehelseinstituttet)

Nitrogendioksid

Nitrogendioksid (NO2) er en reaktiv gass som dannes ved høy temperatur i forbrenningsprosesser. NO2 sin hovedkilde er eksos fra veitrafikk, dieselbilene har høyest utslipp. Kort eksponering for NO2 kan medføre forverring av sykdommer i luftveiene, nedsatt lungefunksjon og økt dødelighet. Lang NO2 eksponering kan føre til økt dødelighet av lungesykdom og hjerte- og karsykdom. Det er også holdepunkter for at langvarig eksponering for NO2 kan føre til hjerte- og karsykdom, lungesykdom og diabetes.  

Les mer om nitrogendioksid (Folkehelseinstituttet)

Ozon

Ozon er en reaktiv gass som finnes nær bakken og høyere opp i atmosfæren. Høye konsentrasjoner av bakkenært ozon skyldes hovedsakelig langtransportert ozon, men noe dannes også lokalt. Det er holdepunkter for at kortvarig eksponering kan forverre luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer, samt føre til økt dødelighet. Kunnskap om helseeffekter av langvarig ozoneksponering er mangelfull. 

Les mer om ozon (Folkehelseinstituttet)
 

Kilder