Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

AVSLUTTET - Bellevuebakken, vannstenging 5. oktober fra kl. 08:30

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt til noen adresser i området rundt Bellevuebakken, onsdag 5. oktober fra kl. 08:30. Arbeidet er ferdig.

Risnesvegen , vannstenging 5.oktober fra klokken 09:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Risnesvegen onsdag 05.oktober fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Conrad Mohrs veg, akutt vannstenging onsdag 5. oktober fra kl 23:00.

På grunn av akutt arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Conrad Mohrs veg 5. oktober fra kl 23:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av natten.

Bjørkåsen, vannstenging torsdag 6. oktober fra kl 08:30.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Bjørkåsen torsdag 6. oktober fra kl. 08:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av kvelden.

Selvikveien, vannstenging torsdag 6. oktober fra kl. 08:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Selvikveien torsdag 6. oktober fra kl. 08:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Morviklien, vannstenging torsdag 06. oktober fra kl. 08:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Morviklien torsdag 06. oktober fra kl. 08:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Stendafjellet, vannpost midlertidig ute av drift fra 18. juli.

Vannposten ved Stendafjellet er midlertidig ute av drift fra 18. juli på grunn av anleggsarbeid. Forventes å være i drift igjen i slutten av august.

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.