RSS

Siljustølvegen, vannstenging fredag 14. juni fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Siljustølvegen fredag 14. juni fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

Brennhaugen, ny akutt vannstenging 13.juni fra kl.12:30, påfølgende kokeråd

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Brennhaugen torsdag 13. juni fra kl. 12:30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

AVSLUTTET - Gamle Kirkevegen, UTVIDET vannstenging torsdag 13.juni fra kl.09.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt til noen adresser i området rundt Gamle Kirkevegen torsdag 13. juni fra kl.09.00. Arbeidet er ferdig.

UTSATT - Kirkegaten, vannstenging torsdag 13. juni fra kl. 21:00.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen skulle vannet stengt til noen adresser i området rundt Kirkegaten torsdag 13. juni fra kl. 21:00. Arbeidet er utsatt.

AVSLUTTET - Spyling av vannledning mellom Ravnestølen og Gjeddevann, torsdag 6. juni til fredag 14. juni.

Bergen Vann har rengjort hovedvannledning mellom Ravnestølen og Gjeddevann. Arbeidet er ferdig.

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Eventuelle luktplager fra Rådalen

Rådalen er et stort næringsområde med mange aktører, og med virksomheter og aktiviteter som kan påvirke luktbildet fra industriområdet.