Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Langarekkja, vannstenging søndag 12. februar fra kl. 10:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området rundt Langarekkja søndag 12. februar fra kl. 10:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av kvelden.

Slåtthaugvegen, akutt sperring pga arbeidsuhell 6. februar fra kl. 14:00

I forbindelse med et arbeidsuhell på privat vannledningsnett i Slåtthaugvegen er noen abonnenter i området akutt uten vann mandag 6. februar fra kl. 14:00.

Midtlia, kokevarsel gjelder fortsatt/ ny vannstenging mandag 06. februar fra kl 09:00.

Kokevarsel etter arbeid på hovedvannledningen i Midtlia 2. februar gjelder fortsatt. Mandag 6. februar er det behov for ny vannstenging fra kl. 09:00 og ut over dagen.

AVSLUTTET - Nedbergelien, akutt vannsperring pga lekkasje på privat vannledning 3. februar fra kl. 12:00

Den private vannledningen med brudd på i Nedbergelien var ferdig reparert kl. 13:00 og alle skal ha fått vannet tilbake.

AVSLUTTET - Lyngfaret, vannstenging mandag 6. februar

Arbeidet er nå avsluttet og alle skal ha fått vannet tilbake.

Bjørkåsen, vannstenging tirsdag 7. februar fra kl. 11:30

På grunn av arbeid på vannledning i Bjørkåsen vil vannet til noen adresser i området bli stengt tirsdag 7. februar fra kl. 11:30. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av ettermiddagen.

Informasjon om klor i drikkevann fra Stendafjellet drikkevannsbasseng

Stendafjellet drikkevannsbasseng er satt tilbake i drift. Små mengder med klor blir nå permanent benyttet som et ekstra tiltak for å sikre god vannkvalitet.

Thormøhlens gate, vannstenging onsdag 8. februar fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på vannledningsnettet i Thormøhlens gate vil vannet til noen adresser i området bli stengt onsdag 8. februar fra kl. 09:00. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av dagen.

Midtunhaugen, vannstenging torsdag 9. februar fra kl. 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen i Midtunhaugen vil vannet til en del adresser i området bli stengt torsdag 9. februar. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av ettermiddagen.

OPPHEVET - Bergveien, kokevarsel føre-var er opphevet torsdag 2. februar

Vannprøver fra Bergveien viser god vannkvalitet, føre-var-kokevarselet er derfor opphevet torsdag 2. februar kl. 11:20.