Varm damp
Varm damp herder rørene slik at de holder i minst 100 år.
Bilde: Trude Haugen

Fornying av avløpsledninger

Vi fornyer avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

For ikke å måtte grave opp for å legge nye rør, velger vi i stedet en løsning der vi støper nye plastrør inn i de eksisterende avløpsrørene. Den synlige røyken/ dampen fra arbeidene er vanndamp.

Uke 27

I uke 27 skal det utføres fornyingsarbeid på følgende steder:

Bildet viser oversikt over rørfornying i uke 27
Fornying uke 27
Bilde: Bergen Vann

Damp og lukt fra arbeidene

De nye rørene herdes med steam. Det kan gjerne se ut som røyk, men er ufarlig vanndamp fra herdeprosessen.

Fornyingsmetoden kalles NoDig, og foregår ved at strømpefôringer føres inn i de gamle, eksisterende rørene. Disse blir så herdet enten ved hjelp av damp, varmt vann eller UV-lys.

I forbindelse med arbeidene kan lukt av styrén, en av ingrediensene i plasten, spre seg i området og i hus. Spredningen kan skje gjennom tørre vannlåser eller defekte og sprukne rør, og kan kjennes som en karakteristisk lukt, fortrinnsvis i kjeller, hvorfra lukten kan spre seg videre.

Dette kan du gjøre for å begrense lukten:

  • Se til at sluk med vannlås er fulle. Dersom vask, toalett eller sluk har stått ubrukt i lengre tid, kan vannlåsen tørke.
  • Hold rom i kjeller avstengt mot resten av huset.
  • Luft godt
  • Lukt som "sitter i tekstiler'', forsvinner i løpet av et par dager. Det er en fordel å ha det varmt i rommet.

Lukt av styrén i forbindelse med denne typen arbeid kan være litt sjenerende, men ikke farlig. Lukten forsvinner i løpet av relativt kort tid.

Opplever du at lukten er svært sjenerende, kontakt oss på Vaktsentralen,
telefon: 55 56 78 15 .

Du blir varslet direkte dersom avløpet blir stengt

Hus som er direkte berørt av installasjonen vil bli varslet med brosjyre i postkassen som beskriver hvilke tiltak som må gjøres. I en begrenset periode kan du måtte unngå bruk av toalett, dusj og vaskemaskin.