Bymiljøetaten har igangsatt arbeider med ny strømforsyning på Festplassen. Plassen kan derfor ikke benyttes til arrangementer fram til 20. november 2023.

Bergen kommune ønsker å legge til rette for aktiviteter i Bergens byrom, som torg, parker og friområder. Bymiljøetaten leier derfor ut kommunale byrom som du kan søke om å bruke til ditt arrangement eller plassering av matvogn.

Det er mange områder som du kan søke om å leie. Listen under viser de mest populære stedene for arrangementer. Om du ønsker å leie et annet byrom, kan du spesifisere dette i søknaden.

Mest populære byrom til leie er:

 • Biblioteksplassen
 • Bryggens forareal
 • Byfjellene
 • Fana Amfi
 • Festplassen
 • Musikkpaviljongen
 • Møllendal allmenning
 • Nesttun Torg
 • Nordnesparken
 • Nygårdsparken
 • Teaterparken
 • Torgallmenningen ( I perioden 30. juli til 17. september 2023 er Torgallmenningen reservert for valgboder og valgpaviljong.)
 • Tårnplass
 • Vågsallmenningen

 

Du søker om leie av offentlige byrom via elektronisk søknadsskjema så tidlig som mulig i forkant av arrangementet. Følg linken til skjema og logg deg inn. Søker du for en organisasjon velger du dette i søknadsskjemaet etter at du har logget deg inn.

Fyll inn søknaden, beskriv arrangementet og legg ved alle relevante vedlegg. Mangler nødvendige vedlegg vil saksbehandling ta lengre tid. En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknad
 • målsatt kartskisse som viser hvor innretninger og utstyr skal stå
 • eventuelle bilder av innretninger og utstyr
 • branndokumentasjon
 • plan for sikkerhet (ved større arrangementer)

Husk at du også må melde fra til brannvesenet og politiet. Skal det serveres mat og/eller alkohol i forbindelse med arrangementet gjelder bestemmelser fra Mattilsynet og Kontor for skjenkesaker.

Søknadsfrist

Før du søker om å leie, må du definere hvilken type arrangement du søker tillatelse til.  

 • For stand og mindre kulturarrangement er søknadsfristen minimum 10 virkedager i forkant av arrangementet.
 • For marked er søknadsfristen minimum fire uker i forkant av arrangementet.  
 • Planlegger du et stort arrangement som kan samle mange mennesker, eller inkluderer skjenking av alkohol og/eller stenging av gater, må du søke om tillatelse minimum seks til åtte uker før arrangementet.

NB! Søknadsfristene over er veiledende, og det er ikke alltid vi klarer å behandle søknadene innenfor den oppgitte tidsrammen. På grunn av stor saksmengde er det for tiden lang saksbehandlingstid på søknader om leie av byrom, og vi oppfordrer deg derfor til å søke så tidig som mulig.  I perioden 30. juli til 17. september 2023 er Torgallmenningen reservert for valgboder og valgpaviljong, og søknader om andre type arrangementer på Torgallmenningen tillates derfor ikke i denne perioden.  

Behandlingstid

Fullstendige søknader behandles forløpende. Saksbehandlingstid varierer med sesong og noe i forhold til type arrangement. Dersom arrangementet krever politisk behandling og/eller stenging av trafikkarealer, tar saksbehandlingen lengre tid. I slike tilfeller kan det være behov for forhåndsmøter med deg som utleier.

Klage

Du kan ikke klage på avgjørelser om bruk av kommunale byrom. Du kan imidlertid klage på vedtak om utestenging til klagenemden i Bergen kommune.  

Dersom retningslinjer, avtaler eller pålegg ikke følges, kan ansvarlig fagetat v/Bergen kommune vedta at leietaker utelukkes fra leie av kommunal grunn.

Torgallmenningen er reservert for de politiske partiene til valgkamp i perioden fra og med fredag 18. august kl. 12:00 til og med mandag 11. september. Bergen kommune stiller valgboder til disposisjon i denne perioden. 

Leieprisen for valgbod i hele perioden er kr. 16.095,-. 

Søknadsfrist for leie av valgbod er 1. juni. Søknad sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no. Søknaden må inneholde kontaktinformasjon og fakturaadresse. 

Om valgbodene: 

 • Tildeling av valgbodene skjer ved loddtrekning. 
 • Valgbodene kan ha åpent i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 24.00.
 • Størrelse på bodene: 2 meter høye, 2 meter brede og 3 meter dype
 •  Bodene er tilrettelagt med strøm og muligheter for internettilkobling.
 • Det enkelte parti kan nytte valgbodens forareal. Nyttes parasoll, partytelt eller lignende, skal denne type utstyr være fjernet fra forarealet når boden holder stengt.  Det er ikke tillatt med bruk av høyttaler.
 • Nøkler til boden utleveres fredag 18. august i tidsrommet kl. 09:00 til kl. 12:00. Nøkler hentes i ekspedisjonen til Bymiljøetaten.

All praktisk informasjon om bodene vil bli sendt på e-post til alle som får valgbod. 

Slik søker du om plass til matvogn

Du kan søke om utplassering av matvogn via elektronisk søknadsskjema.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.

For å kunne behandle søknad om leie av kommunale byrom til arrangement har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og blir ikke bruk til andre formål. Opplysningene lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten. 

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da ikke kunne benytte tjenesten. 

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil, ved å kontakte Bymiljøetaten.

 

 

Søknadsskjema for leie av byrom

Nyttig innhold