Kommunal planstrategi 2019-2023

Kommunal planstrategi viser hvilke planer som skal videreføres og hvilket planarbeid kommunen skal prioritere i perioden fram til valget i 2023.

Faksimile av forsiden på planstrategien.
Faksimile av forsiden på planstrategien.
Bilde: Christopher De los ríos

Målet med planstrategien er å styre planressursane til planoppgåver som reflekterer reelle planbehov og oppgåver som har politisk prioritet. Planstrategien legger opp til at 42 planer blir videreført uten endringer, 38 planer blir revidert eller rullert, 16 planer utgår og 43 nye planer blir utarbeidert.  Gjennom vedtak av planstrategien ble det også besluttet å ikke starte opp revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Den vedtatte planstrategien legger ikke hindringer for at andre planarbeid blir startet opp i løpet av perioden eller at man starter opp en revisjon av kommuneplanen på et senere tidspunkt i valgperioden. 

Bystyret vedtok planstrategien i møte 22.09.2020 i sak 246/20 og her kan du  lese dokumentene i saken.