Gå tilbake til:
Du er her:

Planoversikt

Oversikten under viser tematiske samfunnsplaner i Bergen kommune, sortert etter byrådsavdeling.

Oversikten er under revisjon som følge av organisatoriske endringer.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering

Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester

Byrådsleders avdeling