Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde bilde av barnevogn foran Bryggen
Bergen ROS 2020 - Bergen - En trygg by for fremtiden
Bilde: Erik Knudsen

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Bergen er en trygg by og denne tryggheten må opprettholdes. Den overordnede og helhetlige Risiko- og sårbarhetsanalyse Bergen kommune ble revidert og vedtatt av bystyret i 2020.

Det vil alltid være en sjanse for at fremtiden ikke utspiller seg akkurat slik vi hadde sett for oss og kunne ønsket. Likevel må vi være bevisst at vi har mulighet til å påvirke den risikoen vi omgir oss med. Vi kan forsøke å øke sjansene for at fremtiden blir mest mulig slik vi ønsker for oss selv og for de som kommer etter oss. Det er dette som er risikostyring.

Hensikten med Bergen ROS 2020 er å beskrive den overordnede risikoen som ligger latent i bysamfunnet vårt. Det vi kaller bysamfunnets risikobilde. 

Byrådet vedtok oppstart av arbeidet med revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Bergen i møte 28.02.2019, sak nr. 1053/19. Revisjonen gjelder risiko- og sårbarhetsanalysen som ble utarbeidet i 2014, kalt Bergen ROS 2014, som ble vedtatt av bystyret i møte 29.04.2015, sak nr. 106-15

Arbeidet med analysen skjer i henhold til lov om kommunal beredskapsplikt § 14 som lyder slik: "Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynlighet for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse".

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Last ned

Videre på internett

Les den politiske saken

Byrådssak 1053/19: Bergen ROS, oppstart av arbeid med revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen

Kontaktperson

Prosjektleder for Bergen ROS er Kari Maisol Knudsen