Overordnet beredskapsplan - Administrativ del

Formålet med overordnet beredskapsplan er å beskrive hvordan beredskapen i Bergen kommune er organisert, samordnet og dokumentert.

Planen beskriver også hvilke prinsipper, prioriteringer og metoder som skal være førende for organiseringen av beredskap og utøvelse av beredskapsledelse i kommunen.

Planen er en administrativ plan som, sammen med de operative beredskapsplanene som er omhandlet i dokumentet, skal imøtekomme de krav til overordnet beredskapsplan som fremkommer i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Overordnet beredskapsplan skal være en administrativ del av alle beredskapsplaner som utarbeides og er gjeldende for Bergen kommune, på alle nivåer.

Overordnet beredskapsplan er virksomhetsovergripende for Bergen kommune, og gjelder for bystyret, bystyrets kontor, byrådet, alle byrådsavdelingene og alle resultatenheter.

Overordnet beredskapsplan for Bergen kommune - administrativ del