RSS

Nyhetsarkiv

Bergen hadde god luftkvalitet i 2022

Fjorårets målinger viser at luftforurensingen var godt under grenseverdiene i forurensningsforskriften.

Vedfyring er lov, for luftkvaliteten er god

Til alle som lurer på om de har lov til å fyre i ovnen: Svaret er ja.

Rekordlav luftforurensing i 2018

Det er blitt lettere å puste i byen. Bergen holder seg under grenseverdiene for nitrogendioksid, og for første gang gjelder det samme for hele Norge.

Med bompenger til mer klimavennlig by

De neste årene skal bompengene dine betale for transportløsninger som gir et mer klimavennlig Bergen. Fylke, stat og kommune jobber sammen om dette gjennom Miljøløftet.