RSS

Pressemeldinger

Presenterer ny folkehelseoversikt for Bergen

Bergen kommune har kartlagt helsetilstanden i befolkningen og presenterer nå funnene.

(31.01.2024)

Vil stramme inn bruken av privat fyrverkeri

Onsdag skal bystyret vedta ny politivedtekt for Bergen. I innstillingen ber utvalget om at det vurderes en strengere praksis når det gjelder bruk av privat fyrverkeri i sentrale deler av Bergen.

(30.01.2024)

Konkluderer med at Christine Kahrs ikke er inhabil

Kommuneadvokaten i Bergen kommune konkluderer med at byråd for byutvikling Christine Kahrs ikke er inhabil etter å ha vurdert habiliteten hennes knyttet til Saltimport-tomten og ny tunnelutredning.

(11.01.2024)

Inviterer til utdeling av årets idrettspriser og -stipend

Idrettsbyråd Reidar Digranes inviterer til utdeling av Bergen kommunes idrettspriser og -stipend torsdag 21. desember.

(19.12.2023)

Inviterer til tildeling av Bergen kommunes likestillings- og mangfoldspris 2023

Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Charlotte Spurkeland inviterer til overrekkelse av Bergen kommunes likestillings- og mangfoldspris fredag 1. desember.

(29.11.2023)

Inviterer til konferanse om mobilitet 24. november

Media er velkommen til Byutviklingskonferansen som i år handler om mobilitet – fra Nasjonal transportplan til gåbyen Bergen.

(22.11.2023)

Presenterer nytt byråd I DAG mandag

Det nye byrådet vil i dag ha sitt konstituerende møte, og media er invitert til å være til stede.

(30.10.2023)

Inviterer til konferanse om kunst i byutviklingen 26. og 27. oktober

Kan vi få mer ut av et tettere samarbeid mellom eiendomsutviklere, kommuner og kunst- og kulturaktører? Bergen kommune og Kunst i offentlige rom (KORO) inviterer til konferansen "Levende by".

(24.10.2023)

Deler ut 3,9 millioner til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere

Bergen kommune inviterer til utdeling av etablerings-, kultur- og arbeidsstipend til byens kunstnere og kulturarbeidere onsdag 4. oktober.

(28.09.2023)

Informasjon fra fungerende ordfører

Informasjon på vegne av fungerende ordfører Eira Martinsen Garrido.

(18.09.2023)