Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Utredninger og strategier

Steds- og trafikkanalyse på Skjold

For å sikre en god, helhetlig og stedstilpasset utvikling på Skjold, er det utarbeidet en steds- og trafikkanalyse.

Strategisk planprogram for Laksevåg

Bergen kommune har vedtatt et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Planprogrammet ble vedtatt i bystyret oktober 2019.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Trafikkanalyse for Ytrebygda

Asplan Viak har på vegne av Bergen kommune utarbeidet en trafikkanalyse for Ytrebygda.

Potensial for boligfortetting

En kartlegging av fortettingspotensialet i sentrumskjerner og byfortettingssoner i KPA2108.

Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024

Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024 bygger på støykartlegging og støyplaner fra Avinor, Bane NOR, Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen.

Barnetråkkregistreringer

Bergen kommune har i forbindelse med områdesatsingsprosjekt og større planarbeid gjennomført barnetråkkregistreringer.

Prosjektet Gangveger til Bybanen

Plan- og bygningsetaten har kartlagt gangforbindelser til bybanestoppene i tre etapper: 1. Kronstad til Nesttun, 2. Nesttun til Rådal og 3. Råstølen til Flesland.