RSS

Utredninger og strategier

Trafikkplan sentrum

Trafikkplan for Bergen sentrum ble vedtatt i bystyret mai 2023.

Gåstrategi for Bergen 2020 - 2030

Gåstrategi for Bergen 2020-2030 er Bergens første gåstrategi. Hovedmålet er at flere skal gå mer.

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030

Revidert sykkelstrategi for Bergen ble vedtatt i Bystyret november 2020.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien avklarer mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Strategisk planprogram for Laksevåg

Bergen kommune har vedtatt et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Planprogrammet ble vedtatt i bystyret oktober 2019.

Steds- og trafikkanalyse på Skjold

For å sikre en god, helhetlig og stedstilpasset utvikling på Skjold, er det utarbeidet en steds- og trafikkanalyse.

Trafikkanalyse for Ytrebygda

Asplan Viak har på vegne av Bergen kommune utarbeidet en trafikkanalyse for Ytrebygda.

Potensial for boligfortetting

En kartlegging av fortettingspotensialet i sentrumskjerner og byfortettingssoner i KPA2108.

Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024

Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024 bygger på støykartlegging og støyplaner fra Avinor, Bane NOR, Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen.

Barnetråkkregistreringer

Bergen kommune har i forbindelse med områdesatsingsprosjekt og større planarbeid gjennomført barnetråkkregistreringer.